drukuj

2011-02-09 09:58:36

Ważna informacja


Zaliczenie osobom bezrobotnym do okresu uprawniającego do zasiłku zatrudnienia od 01.01.2009r. do 31.01.2011r., za który pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacały składek na Fundusz Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu informuje, iż ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1725), umożliwia zaliczenie bezrobotnym do uprawnień do zasiłku okresu zatrudnienia od 1 stycznia 2009r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 31.01.2011r., którym pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacały składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.

Osobom, którym w okresie od dnia 01.01.2009r. do dnia wejścia w życie ustawy tj. 31.01.2011r. odmówiono ostateczną decyzją administracyjną przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, z uwagi na nieuwzględnienie do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych wskazanego okresu mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Wniosek należy złożyć w okresie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj. 01.02.2011r. Prawo do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, pod warunkiem posiadania statusu bezrobotnego w dniu składania wniosku o przyznanie tego prawa. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje od dnia złożenia wniosku

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: