drukuj

2011-08-31 13:13:05

Plan porad grupowych IV kwartał


POWIATOWY URZĄD PRACY W SZYDŁOWCU

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ


ZAPRASZA

OSOBY BEZROBOTNE
NA
PORADY GRUPOWE

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH
planowanych do zorganizowania w IV kwartale 2011


 TERMIN REALIZACJI  TEMAT PORADY GRUPOWEJ  TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
06.10.2011
 Metody poszukiwania pracy- Jak skutecznie poszukiwać pracy.  do 22.09.2011
 13.10.2011  Rozmowa kwalifikacyjna- Co może spotkać mnie podczas rozmowy z pracodawcą.  do 30.09.2011
 17.11.2011  Dokumenty aplikacyjne jako wizytówka zawodowa.  do 03.11.2011
 29.11.2011  Komunikacja werbalna i niewerbalna- bariery w komunikacji  do 15.11.2011
 12.12.2011  Stres i optymizm z elementami kreatywnego myślenia  do 28.11.2011


Osoby zainteresowane udziałem w poradzie grupowej proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, ul. Metalowa 7 , do doradcy zawodowego do pok. 18,20.
 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: