drukuj

2012-08-24 12:23:22

Oferta Urzędu Miejskiego w Szydłowcu na zagospodarowanie wolnych pomieszczeń nowo wybudowanej Hali Targowej„Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej/Wschodniej "


Realizacja inwestycji pozwoliła na wybudowanie nowoczesnego targowiska przyjaznego kupcom, jak i mieszkańcom miasta Szydłowiec.
   Inwestycja zlokalizowana została w Szydłowcu w centrum miasta przy ul. Strażackiej/róg ul. Wschodniej na działkach ew. nr 4027/9, 4027/10. Cały teren został utwardzony, stanowiska handlowe wyznaczone różnokolorową kostką brukową. Wybudowano nowy pawilon handlowy z pełnym zapleczem socjalno - sanitarnym. Teren został ogrodzony. Przygotowano również miejsca parkingowe.
  Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu zadaszenia placu handlowego oraz budowie nowego pawilonu handlowego wyposażonego w sanitariat oraz zagospodarowaniu placu w infrastrukturę towarzyszącą, tzn. drogi, dojścia, sieć wodociągową, siec kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, przyłącze energetyczne.
  Teren inwestycyjny jest dostępny komunikacyjnie, ponieważ znajduje się w centrum miasta, przy ulicy Strażackiej 12 wjazdy na plac/ i Wschodniej /I wjazd/.Teren ten jest w planach zagospodarowania przestrzennego zakwalifikowany jako teren pod działalność handlową i taką też funkcje pełni w chwili obecnej. Uzbrojenie terenu inwestycji obejmuje: sieć wodociągową, kanalizacyjną i linie elektryczną NN, a zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę obecnej infrastruktury i jej uzupełnienie.
   Zmodernizowany plac targowy obejmuje:

  • zadaszenie części placu wiatą handlową o konstrukcji stalowej, o powierzchni 1500 m2. długość 60 m, szerokość 25 m;
  • budynek handlowy z 18 boksami o powierzchni około 235 m2;
  • drogi wewnętrzne i ciągi piesze wykonane z kostki betonowej o ogólnej powierzchni 5550 m2.
  • infrastrukturę towarzyszącą: wodociąg, kanalizację.

Pawilon handlowy:

Powierzchnia obiektu 234,4 m2, długość 33,48 m. szerokość 7 m. W wyniku realizacji projektu powstało 18 lokali użytkowych o pow. 13,60 m2. Każdy z pawilonów handlowych wyposażony jest w osobny licznik, dostęp do wody (ciepła, zimna). Do każdego z pawilonów jest osobne wejście od strony placu targowego. Lokale idealnie nadają się do prowadzenia działalności usługowej typu: gabinet kosmetyczny, biuro podróży, kwiaciarnia, mała gastronomia, ksero, usługi poligraficzne, szewskie, usługi poligraficzne, ubezpieczenia, biuro rachunkowe. Miesięczny czynsz za dzierżawę boksu wynosi 212 zł/netto plus podatek VAT 23%.

Hala Targowa czynna jest codziennie w godz. 6.00 - 18.00.
W boksie Nr I prowadzona jest Kasa czynna w dni targowe (środa i sobota)
w godz. 8.00 - 13.00.
W kasie można dokonać opłat za:

  • wywóz nieczystości,
  • najem mieszkań komunalnych,
  • rezerwację miejsca handlowego na targowisku,
  • inne usługi komunalne.

 

 


 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: