drukuj

2013-03-11 09:46:17

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów do Powiatowej Rady Zatrudnienia


W związku z upływem w miesiącu marcu 2013 r. 4-letniej kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Szydłowcu, Starosta Szydłowiecki, działając na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 415 z 2008 r. z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania na kolejną kadencję kandydatów do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Szydłowcu.

 

Do wytypowania kandydatów uprawnione są działające na terenie powiatu:

  1. terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
  2. terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
  3. społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izb rolniczych;
  4. jednostki samorządu terytorialnego;
  5. organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  1. nazwę organu/organizacji delegującej, dane teleadresowe;
  2. imię i nazwisko kandydata, pełniona funkcja, dane adresowe do korespondencji,
  3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia w Szydłowcu.

Pisemne zgłoszenia proszę składać do dnia 11 marca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec. Informacji o naborze udziela Kancelaria Starosty Szydłowieckiego, tel. 48 617-70-00 w. 23

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: