drukuj

2009-01-14 09:39:29

Informacja o wynikach naboru PUP w Szydłowcu


Informacja o wynikach naboru PUP w Szydłowcu ul. Metalowa 7; 26-500 Szydłowiec na stanowisko referent ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w Dziale Usług Instrumentów Rynku Pracy i Rozwoju Zasobów Ludzkich.


Informujemy, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Elżbieta Czyż zam. Szydłowiec


Uzasadnienie:

Pani Elżbieta Czyż spełniając wymogi formalne umieszczone w ogłoszeniu o naborze została zakwalifikowana do postępowania sprawdzającego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się w dn. 19.12.2008 o godz. 10.00. Kandydatka potwierdziła dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie zadan planowanych do wykonywania. Uzyskała 5.22 pkt.

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: