drukuj

2009-01-23 08:36:54

Ogłoszenie o naborze asesorówMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH W WARSZAWIE
JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL
ZAPRASZA
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ ASESORÓW


dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w następujących obszarach wsparcia:


 
• Zatrudnienie
• Integracja społeczna
• Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
• Edukacja


 

Wnioski o wpis na listę asesorów należy składać w Biurze Podawczym Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską (liczy się data wpływu) na adres:  
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w WarszawieUl. Jagiellońska 7403-301 Warszawa
 W terminie od 22 stycznia 2009 r. do 5 lutego 2009 r.   

Z dopiskiem na kopercie:
,,Wniosek o wpis na listę asesorów” 

Więcej informacji w załaczniku!!!!!!!!!!

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o naborze 06 01 09.pdf 2009-01-23 08:38:51 Gwarek Dominik
 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: