drukuj

2013-11-25 15:17:03

Projekt „Przepis na sukces"


Otwórz własną firmę z pomocą środków unijnych. Bezzwrotna dotacja do 36 000 zł. Euro-Most
Sp. z o.o. Warszawa.

W związku z realizacją projektu „Przepis na sukces" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.1.2 POKL) zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane założeniem własnej firmy.

Uczestnikom projektu oferujemy:

a)    otrzymanie jednorazowej dotacji do 36 000 zł oraz podstawowego wsparcia pomostowego
w   wysokości 1 000 zł przez pierwsze 6 m-cy prowadzenia działalności,

b)   możliwość rozwoju osobistego,

c)   doradztwo zawodowe,

d)    porady psychologa,

e)   szkolenia z zakresu:

►      pozyskania nowego zawodu,

►      zakładania działalności gospodarczej,

►      sporządzania biznesplanów

►      oraz szczegółowych elementów prowadzenia firmy.

 
Udział w projekcie jest bezpłatny!


Wymagania:

-         miejsce zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu Kodeksu cywilnego),

-         status osoby zwolnionej (okres pozostawania bez zatrudnienia nie może przekroczyć 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu), przewidzianej do zwolnienia (znajdowanie się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy), która utraciła prace z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne

lub

-         status osoby zagrożonej zwolnieniem (zatrudnionej u pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, który  w ciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

 

Ponadto osoby zainteresowane nie mogą:

-         prowadzić własnej działalności w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

-         korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Do obowiązków Beneficjenta należą:

-         utrzymanie działalności przez 12 m-cy od zarejestrowania,

-         rozliczenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego wsparcia pomostowego,

-         uczestnictwo w szkoleniach.

 

Więcej informacji  na stronie www.przepisnasukces.fip.pl oraz pod nr telefonu 669-640-030. Formularze zgłoszeniowe i dokumenty wymagane dostępne są na stronie www.przepisnasukces.fip.pl

 
Euro-Most Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 138
02-952 Warszawa

 

Biuro Projektu:
ul. Krakowskie Przedmieście 79, II piętro
00-079 Warszawa

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Plakat.pdf 2013-11-25 15:18:14 Gwarek Dominik
załącznik Informacja o projekcie.pdf 2013-11-25 15:18:23 Gwarek Dominik
 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: