drukuj

2014-01-31 10:33:21

Informacja o wynikach naboru


Doradca zawodowy - 2 miejsca pracy w Centrum Aktywizacji ZawodowejINFORMACJA O WYNIKACH NABORU


NA STANOWISKO: DORADCA ZAWODOWY

 

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy zostały wybrane:

1.     Pani Edyta Szyszka zam. Szydłowiec

2.     Pani Izabela Włodarska zam. Szydłowiec


 

Uzasadnienie wyboru:

 
Panie  Edyta Szyszka i Izabela Włodarska  spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadają wykształcenie wyższe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się znajomością obowiązujących przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy aktów wykonawczych w zakresie doradztwa zawodowego.

W/w są osobami komunikatywnymi, wypowiadają się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny. Na zadawane pytania udzielały wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi.

Wiedza, jaką kandydatki przedstawiły gwarantuje odpowiedni poziom merytoryczny wykonywania zadań na powyższym stanowisku.

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: