drukuj

2014-01-31 10:35:30

Informacja o wynikach naboru


Pośrednik pracy - 2 miejsca pracy w Centrum Aktywizacji ZawodowejINFORMACJA O WYNIKACH NABORU


NA STANOWISKO: POŚREDNIK PRACY

 

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy zostały wybrane:

1.     Pani Ewelina Kwiecień zam. Szydłówek

2.     Pani Magdalena Kaźmierczyk zam. Orłów


 

Uzasadnienie wyboru:


Panie  Ewelina Kwiecień i Magdalena Kaźmierczyk  spełniły wymagania formalne określone  w ogłoszeniu   o naborze. Posiadają wykształcenie wyższe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się znajomością obowiązujących przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy aktów wykonawczych w zakresie pośrednictwa pracy.

W/w są osobami komunikatywnymi, wypowiadają się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny. Na zadawane pytania udzielały wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi.

Wiedza, jaką kandydatki przedstawiły gwarantuje odpowiedni poziom merytoryczny wykonywania zadań na powyższym stanowisku.

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: