drukuj

2014-07-16 13:14:19

Nowe programy aktywizacji zawodowej osób bezrotnych


Informacje o zasadach realizacji i dokumenty dotyczące nowych form wsparcia wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą sukcesywnie umieszczane w zakładce Informacje dla osób bezrobotnych - Instrumenty rynku pracy i Informację dla pracodawców - Instrumenty rynku pracy.
 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: