drukuj

2015-04-21 09:55:34

Krajowy Fundusz Szkoleniowy


Uprzejmie informujemy o wprowadzonym nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nowym instrumencie polityki rynku pracy - Krajowym Funduszu Szkoleniowym /KFS/.

Środki Funduszu Pracy w formie KFS na 2014r. przeznaczone są na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat, w szczególności na :

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości:

  • 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika ,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jeżeli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika.

Pracodawcy zainteresowani tą formą wsparcia proszeni są o wypełnienie dołączonego do informacji zapotrzebowania i przesłanie do tut. Urzędu mailem na adres wasz@praca.gov.pl lub faksem (48) 617-18-74.

Szczegółowych informacji nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego - pok. 13 tut. Urzędu , tel. (48)617-11-73.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zapotrzebowanie dot. KFS.docx 2014-07-21 10:41:32 Gwarek Dominik
 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: