drukuj

2014-08-11 12:16:14

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na wsparcie osób bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku życia.


Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na wsparcie osób bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku życia.

Bezrobotni mogą wnioskować o przyznanie następujących bonów:

  • bonu stażowego,
  • bonu szkoleniowego,
  • bonu zasiedleniowego.
Pracodawcy mogą wnioskować o następujące wsparcie:
  • refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu,
  • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego , który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat.
Informacje o powyższych formach, wzory wniosków umieszczone zostały w zakładce Informacje dla pracodawców, Informacje dla bezrobotnych - Instrumenty Rynku Pracy

Wnioski o przyznanie bonów należy złożyć osobiście w PUP w terminie od 11.08.2014 r. do 31.08.2014 r.

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: