drukuj

2015-04-24 12:21:44

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Specjalista ds. programów - stażysta - 1 miejsce pracy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO: Specjalista ds. programów – stażysta

 

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana:

  1. Pani Agnieszka Wolińska zam. Zbijów Duży.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Agnieszka Wolińska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu   o naborze. Posiada wykształcenie wyższe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością obowiązujących przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aktów wykonawczych w zakresie dokumentów i wytycznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pani Agnieszka Wolińska jest osobą komunikatywną, wypowiadała się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny. Na zadawane pytania udzielała wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi.

Wiedza, jaką kandydatka przedstawiła gwarantuje odpowiedni poziom merytoryczny wykonywania zadań na powyższym stanowisku.

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: