drukuj

2015-06-23 09:17:37

Podsumowanie realizacji projektu pn. „Mam kwalifikacje - mam pracę” program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu szydłowieckiego.


 

 

 

 

 

Agencja konsultingowo-szkoleniowa Fusion Design wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Szydłowcu w dniu 3 czerwca 2015r. zorganizowała event aktywizujący w ramach projektu pn. „Mam kwalifikacje - mam pracę” program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu szydłowieckiego.

Wydarzenie było zorganizowane w celu aktywizacji zawodowej uczestników projektu poprzez targi pracy i podsumowanie projektu.

Celem projektu było wzmocnienie integracji społecznej i zawodowej 35 osób niepełnosprawnych (bezrobotnych i poszukujących pracy) w tym 50 % z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mieszkańców powiatu szydłowieckiego poprzez podjęcie przez 7 osób zatrudnienia.

Założony cel został osiągnięty a sukcesem projektu jest ukończenie szkoleń przez wszystkich uczestników, zdobycie wartościowych certyfikatów t. j. - certyfikat TOEIC z języka angielskiego na poziomie A2, certyfikat komputerowy ECDL Start (europejski certyfikat umiejętności komputerowych), certyfikat e-Obywatel, uprawnienia z Urzędu Dozoru Technicznego na operatora wózka jezdniowego oraz odbycie 5 miesięcznych staży.

Efekty:

  • 20 osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zostało objętych wsparciem w ramach projektu (111 %)
  • 25 osób w 70 % nabyło umiejętności interpersonalne założone w programie zajęć (100 %)
  • 28 osób zrealizowało zadania powierzone przez psychologa – wzrósł u nich poziom samooceny (100 %)
  • 35 osób zostało objętych wsparciem szkoleniowym (100 %)
  • 34 osoby zdało egzaminy, otrzymało certyfikaty (97 %)
  • 88 otrzymanych uprawnień zawodowych – kwalifikacji (119 %)
  • 30 osób zakończyło udział w stażach zawodowych (86 %)
  • 8 osób podjęło zatrudnienie (114 %)

Składamy podziękowania wszystkim tym którzy przyczynili się do zrealizowania tego projektu,  w szczególności pracodawcom – za zorganizowanie miejsc stażowych i umożliwienie uczestnikom projektu wykorzystania w praktyce nabytych umiejętności oraz zespołowi projektowemu.

Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 niepełnosprawni na rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Podsumowanie realizacji projektu pn.  „Mam kwalifikacje  - mam pracę” program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu szydłowieckiego.

 

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: