drukuj

2015-11-16 11:28:32

Projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim(I)”


 

 

Projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim(I)”

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu informuje, że rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe.

Całkowita wartość projektu: 3 902 700,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 122 100,00 zł

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych ( łącznie 245 kobiet i mężczyzn w 2015r) w wieku 30 lat i więcej, dla których ustalono I lub II profil pomocy i które należą do jednej z poniżej wymienionych grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach ( osoby z wykształceniem co najwyżej średnim),

- osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w  Urzędzie nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy),

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności

- kobiety.

W ramach projektu realizowane będą:

  • Staże – 114 osób,
  • Szkolenia – 20 osób,
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 40 osób,
  • Prace interwencyjne – 51 osób,
  • Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – 20.

Zapraszamy osoby bezrobotne spełniające ww. kryteria do składania wniosków o wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a pracodawców/przedsiębiorców do składania wniosków o organizację staży, prac interwencyjnych, szkoleń oraz refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy( wnioski dostępne są na stronie www.pup.szydlowiec.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są w PUP pok. 15 (I piętro) tel. 48 617-12-88 (wew. 36) – P. Agnieszka Wolińska.

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: