drukuj

2015-07-30 08:20:03

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Specjalista ds. programów

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO: Specjalista ds. programów

 

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana:

  1. Pani Magdalena Zagórska zam. Szydłowiec.

 

Uzasadnienie wyboru:

Pani Magdalena Zagórska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością obowiązujących przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy aktów wykonawczych w zakresie dokumentów i wytycznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pani Magdalena Zagórska jest osobą komunikatywną, wypowiadała się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny. Na zadawane pytania udzielała wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi.

Wiedza, jaką kandydatka przedstawiła gwarantuje odpowiedni poziom merytoryczny wykonywania zadań na powyższym stanowisku.

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: