drukuj

2015-09-10 09:57:55

Raporty o zbiegach tytułów ubezpieczeń


Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu informuje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła sukcesywnie do Urzędu raporty o zbiegach ubezpieczeń społecznych. Raporty o których mowa zawieraja informacje o osobach, które posiadając status bezrobotnego, nabyły jednocześnie w okresie rejestracji w PUP prawo do ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego z innych źródeł. Najczęstszymi powodami zaistnienia takiego zbiegu jest brak zgłoszenia przez osobę bezrobotną m.in. faktu podjęcia zatrudnienia (umowa o pracę), innej pracy zarobkowej (umowy cywilno-prawne), rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przyznania prawa do renty, emerytury, zasiłku stałego, opiekuńczego, stypendium sportowego, stypendium z tytułu odbywania stażu lub szkolenia w wyniku skierowania przez inny podmiot niż PUP.

Konsekwencją wykrycia takiej zbieżności jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego, które jeżeli potwierdzi dane zawarte w raporcie, doprowadzi w rezultacie końcowym do utraty statusu bezrobotnego przez daną osobę.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku zarejestrowanych z prawem do zasiłku dla bezrobotnych lub prawem do stypendium, ponieważ powoduje obowiązek zwrotu wszystkich środków finansowych otrzymanych z PUP.

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu ma również możliwość weryfikacji każdej zarejestrowanej osoby dzięki bezpośredniemu dostępowi do bazy ZUS bez konieczności oczekiwania na opisany wyżej raport.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą i przypominamy o konieczności niezwłocznego informowania tut. Urzędu o zaistnieniu sytuacji, które powodują utratę statusu osoby bezrobotnej. Można uczynić to nie tylko poprzez osobistą wizytę w PUP, ale także za pomocą kontaktu e-mailowego.

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: