drukuj

2015-09-15 13:08:17

Urząd posiada wolne środki na aktywizację zawodową dla osób do 30 roku życia.


 

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu informuje, iż posiada środki na realizację aktywnych form wsparcia w ramach projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim(I) Poddziałanie 1.1.1”Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt obejmuje osoby do 30 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Szydłowcu (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy), w tym należące do kategorii NEET (osoby nie kształcące i nie szkolące się) w szczególności:

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

 

 

Zapraszamy pracodawców/przedsiębiorców!!

- do składania wniosków na realizację staży

 

a osoby bezrobotne do składnia wniosków na:

- bon zasiedleniowy

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

- szkolenia

 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji projektu udziela P. Agnieszka Wolińska pok. 15 (I piętro) tel. 48 617-12-88 (wew. 36).

 

 

 

 

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (I)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy – projekty pozakonkursowe, Podziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: