drukuj

2015-09-18 13:40:10

Zaproszenie do udziału w szkoleniach dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej


Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu zaprasza do udziału w szkoleniach dla osób bezrobotnych organizowanych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe.

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącach październik - listopad 2015r organizowane będą 2 szkolenia: „Kadry i płace” oraz „Kus podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas + kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach„

 

dla osób: bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowanych w PUP w Szydłowcu dla których ustalono I lub II profil pomocy i które należą do jednej z poniżej wymienionych grup:

 

- osoby o niskich kwalifikacjach ( osoby z wykształceniem co najwyżej średnim),

- osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy),

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

- kobiety

 

Zapraszamy do zapisów!

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń można uzyskać w pokoju 13 (I piętro) tel. 48/617-11-73, dotyczące projektu – pokój 15 (I piętro) tel. 48/617-12-88 wew. 36 Agnieszka Wolińska


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik RPO Plan szkoleń grupowych 2015.doc 2015-09-18 13:40:54 Gwarek Dominik
 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: