drukuj

2016-01-18 12:04:42

Wznowienie naboru wniosków


Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu od 18 stycznia 2016 r. wznawia nabór wniosków na :

 

  • o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych,
  • o skierowanie na szkolenie,
  • o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych,
  • o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis,
  • o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia,
  • o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego,
  • o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych,
  • w sprawie refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia,
 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: