drukuj

2016-01-25 13:25:56

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim”


Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu informuje, iż w 2016 roku kontynuuje realizację projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, dla których ustalono I lub II profil pomocy i które należą do jednej z poniżej wymienionych grup:

  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby długotrwale bezrobotne czyli zarejestrowane w  tut. Urzędzie nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy lub pozostające bez pracy również przed rejestracją w PUP nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności
  • kobiety

W ramach projektu w 2016 roku realizowane będą:

  • Staże
  • Szkolenia
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Zapraszamy !!

  • osoby bezrobotne spełniające ww. kryteria do składania wniosków o wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków na szkolenia
  • pracodawców/przedsiębiorców do składania wniosków o organizację staży

 

Wszystkie wnioski dostępne są na stronie www.pup.szydlowiec.pl

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są w PUP pok. 12 (I piętro)
tel. 48 617-12-88 (wew. 39) – P. Agnieszka Wolińska.

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: