drukuj

2016-04-25 09:20:37

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu na 2016 rok


POWER

 

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu na 2016 rok 

 

Nazwa i zakres szkolenia

Liczba miejsc

Termin realizacji / czas trwania

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

(wymagania dla kandydatów)

Egzamin zewnętrzny

Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu

Kurs spawania MAG-135 i TIG-141

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób bezrobotnych do wykonywania zawodu spawacza

24

Październik-listopad

ok. 250 godzin

-       odpowiedni stan zdrowia

Egzamin przeprowadzany  pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

 

-  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniem MEN

- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza

- Książka spawacza

 

Kryteria kwalifikacji:

Osoby  do 30 roku życia zakwalifikowane do I i II profilu pomocy należące do kategorii NEET:

- osoby do 25 roku życia którym wsparcie zostanie udzielone do 4 miesięcy od momentu rejestracji

- osobie powyżej 25 roku którym wsparcie zostanie udzielone do 4 miesięcy od momentu przystąpienia do projektu ( wypełnienie oświadczeń)

- osoba długotrwale bezrobotna : do 25 roku życia pozostająca nieprzerwanie bez pracy powyżej 6 miesięcy , po 25 roku życia pozostająca nieprzerwanie  bez pracy powyżej 12 miesięcy – pozostawanie bez pracy nawet przed rejestracją w PUP( oświadczenie).

 

Projekt pn.” Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim(I)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata  2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe.

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: