drukuj

2016-04-25 09:19:52

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu na 2016 rok


RPO WM

 

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu na 2016 rok 

 

 

Nazwa i zakres szkolenia

Liczba miejsc

Termin realizacji / czas trwania

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

(wymagania dla kandydatów)

Egzamin

zewnętrzny

Rodzaj

zaświadczenia lub

innego dokumentu

Magazynier

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przyuczenie do zawodu magazyniera z obsługą wózków jezdniowych z elementami obsługi komputera oraz bezpiecznej obsługi i wymiany butli gazowych

10

Październik

ok. 120 godzin

- ukończone 50 lat

- odpowiedni stan zdrowia

- zarejestrowanie w Pup nieprzerwanie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

Egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego

- Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

- zaświadczenie kwalifikacyjne oraz Certyfikat UDT w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego

 

 

 

 

Projekt pn.” Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim(I)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata  2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe.

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: