drukuj

2016-04-28 10:28:32

Wolne środki na realizację form wsparcia w ramach projektów wspófinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu informuje, iż posiada wolne środki na realizację niżej wymienionych form wsparcia w ramach projektów wspófinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  • Zapraszamy osoby do 30 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Szydłowcu (posiadające I lub II profil pomocy), w tym należące do kategorii NEET (osoby nie kształcące i nie szkolące się) do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie oraz wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;

 

  • Zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Szydłowcu (posiadające I lub II profil pomocy), w szczególności osoby pozostające w rejestrach Urzędu nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;

 

  • Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Szydłowcu nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy oraz w wieku powyżej 50 r. ż. ( posiadające I lub II profil pomocy).

 

Wszystkie wnioski dostępne są na stronie www.pup.szydlowiec.pl  „Wzory dokumentów”

 

Informacje dotyczące bonów oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej można uzyskać w pok. 25 (I piętro)  lub pod nr tel. tel. 48 617-12-88 (wew. 24).

 

Informacje dotyczące  staży  można uzyskać w pok. 15 (I piętro)  lub pod nr tel. tel. 48 617-11-65.

 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji projektów udziela P. Agnieszka Wolińska pok. 15 (I piętro) tel. 48 617-12-88 (wew. 36).

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: