drukuj

2016-05-24 08:10:11

Nabór wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego


Powiatowy Urząd Pracy  w Szydłowcu ogłasza nabór  wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Maksymalna kwota refundacji na 1 stanowisko 22.000,00 złotych.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie  od dnia 18.05.2016 do 31.05.2016 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy pobrać ze strony PUP Szydłowiec
Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z  regulaminem  refundacji kosztów  wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wypełnione  wnioski należy składać w godzinach urzędowania tj. od 7 30 do 15 30 w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7 - pok. 22.
Wnioski pracodawców będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu w terminie 30 dni od dnia złożenia. W przypadku, gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo lub niekompletny, wyznacza się pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione w wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje  można uzyskać w pokoju 20, tel. 48 617 11 73 wewn.  41

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: