drukuj

2016-09-13 14:00:57

Zaproszenie do udziału w szkoleniu


„Kurs spawania MAG-135 i TIG-141”

 

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (II)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy – projekty pozakonkursowe, Podziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu:
„Kurs spawania MAG-135 i TIG-141”

  • Ok. 250 h
  • Realizacja: październik – listopad 2016
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z MEN
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza
  • Książka Spawacza

Uczestnikami szkolenia mogą być:
- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w wieku do 30 roku życia posiadające I lub II profil pomocy,
- osoby młode z kategorii NEET czyli nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu,
- osoby poniżej 25 roku życia zarejestrowane w urzędzie nie wcześniej niż na 4 miesiące przed przystąpieniem do udziału w szkoleniu,

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 13 ( I piętro) tel. 48 617 12 88 wew. 113 lub tel. bezpośredni 48 617 11 37 oraz w pok. nr 12 ( I piętro) tel. 48 617 12 88 wew. 112

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: