drukuj

2011-11-17 11:26:46

EFS


Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu
realizuje projekty
Współfinansowane  
przez  Unię Europejską w ramach
 Europejskiego Funduszu SpołecznegoTrochę historii...


Europejski Fundusz Społeczny (EFS - European  Social Fund) został utworzony w 1957 roku na podstawie Traktatów Rzymskich. Jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Zadania Europejskiego Funduszu Społecznego precyzuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999/WE. Zgodnie z nim działania w ramach EFS powinny być zorientowane na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwijanie potencjału kadrowego i integrację społeczną rynku pracy.

Priorytety Europejskiego Funduszu Społecznego

Do podstawowych zadań EFS należy inwestowanie w rozwój kwalifikacji zawodowych obywateli państw Unii Europejskiej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i promowanie równości szans w dostępie do rynku pracy. Głównymi celami funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego są:
  • Cel 1 promocja rozwoju regionów zacofanych, w których wielkość PKB przypadająca na głowę mieszkańca wynosi poniżej 75% średniej dla Wspólnoty,
  • Cel 2 restrukturyzacja obszarów charakteryzujących się upadkiem tradycyjnego przemysłu,
  • Cel 3 walka z długotrwałym bezrobociem poprzez adaptację i modernizację polityki i systemów w dziedzinie edukacji, szkoleń i zatrudnienia.
Dodatkowo EFS finansuje jedną z czterech inicjatyw wspólnotowych EQUAL. Inicjatywa ta promuje środki zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji i nierówności związanych z rynkiem pracy. Środki EFS rozdysponowane są pomiędzy dwa typy programów operacyjnych:
  • programy horyzontalne, o zasięgu krajowym, które są zarządzane centralnie,
  • programy zintegrowane, o zasięgu regionalnym.
 
 
 
Szczegółowych informacji na temat projektów udzielają:
Jarosław Szymkiewicz - Kierownik CAZ  - pok. 16, tel. 048 617-12-88 wew. 35
Agnieszka Radziborska - Kaźmierczyk- Samodzielny Specjalista ds. Programów - pok. 16, tel. 048 617-12-88 wew. 12
 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: