drukuj

2017-07-31 09:56:54

Dane teleadresowe


Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu
ul. Metalowa 7
26-500 Szydłowiec
 


                              

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek

7.30-15:30

Wtorek

7.30-15.30

Środa

7.30-15.30

Czwartek

7.30-15.30

Piątek

7.30-15.30




KONTAKT: 
tel: (048) -617-12-88
      (048) -617-63-25
      (048) -617-11-64
 fax: (048) -617-18-74
email:  wasz@praca.gov.pl



 
 Stanowisko  Pracownik  Nr. pokoju  Nr. telefonu , email
 PARTER
REJESTRACJA  Witold Guellard
Monika Łyżwa
 1  101
REJESTRACJA   Urszula Zugaj
Jadwiga Szczerbińska
 2  102
ARCHIWUM Milena Łukawska  6  106
INFORMATYK  Dominik Gwarek  7   107

ARCHIWUM  
 8  108
OBSŁUGA OSÓB BEZROBOTNYCH Jolanta Antos
Urszula Antos
 10  110
 I PIĘTRO    

Magdalena Kaźmierczyk

Agnieszka Wolińska

12  112
SZKOLENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Marta Mąkola
Magdalena Kamińczak
13  113
telefon bezpośredni 48 6171173
POŚREDNICTWO PRACY Iwona Jaworska Katarzyna Karbarz Ewelina Kwiecień
Jolanta Michnicka
 14

 114

214
l

STAŻ,
PRACE INTERWENCYJNE,
ROBOTY PUBLICZNE, PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE,
REFUNDACJA SKŁADKI ZUS, OBSŁUGA ŚRODKÓW PFRON

Magadalena Zagórska Małgorzata Karczewska
 
Magdalena Misztal

Piotr Siuda

 15   115
telefon bezpośredni 48 6171165

215
l
KIEROWNIK CAZ Jarosław Szymkiewicz    16 116

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW  Agnieszka Radziborska- Kaźmierczyk    16 216
telefon bezpośredni 48 6171176


PORADNICTWO ZAWODOWE

Edyta Szyszka
Izabela Włodarska

 

 17  117
PORADNICTWO ZAWODOWE Alicja Bochenek    18 118

ZAŚWIADCZENIA, UBEZPIECZENIA Krystyna Kwiecień
Marta Zagórska
 19 119
DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY
Helena Wilińska 
 20 120
GŁÓWNY KSIĘGOWY   Bożena Barańska Jolanta Falkiewicz  21   121
SEKRETARIAT Iwona Sawczuk

 22  122
DYREKTOR Tadeusz Piętowski    22  122
Z-CA DYREKTORA  

Teresa

Cieślak  

 22  122
KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNEGO Zofia Adamczyk-Limanin   23   123

KADRY Monika Duralska   24    124

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PFRON

Izabela Giela

Laura Wasik
 25
125

KIEROWNIK DZIAŁ EWIDENCJI ŚWIADCZEŃ  I INFORMACJI Teresa Mamla   26  126
telefon bezpośredni 48 6171177 
ROZLICZANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE Marek Górecki   26 126
telefon bezpośredni 48 6171177 
KSIĘGOWOWŚĆ

Anna Kozłowska
Anna Pytlak
Jolanta Wlazło

Katarzyna Głogowska

27   127

       

 

drukuj

2013-02-28 14:11:29

KORESPONDENCJA




UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, nie rozpatruje korespondencji otrzymanej pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z ww. przepisem podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
1. osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
3. przedmiotu sprawy, której dotyczy.

W przypadku nie uzupełnienia wyżej wymienionych danych, sprawa nie będzie rozpatrzona.

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: