2013-09-11 14:10:31

Ogłoszenie o wyniku przetargu


„Dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów i urządzeń drukujących” więcej...

2013-08-28 10:19:29

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


„Dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów i urządzeń drukujących" więcej...

2013-06-03 12:31:58

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


„Dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu. Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego w celu dokonywania rozliczeń w zakresie przedmiotowych wypłat.” więcej...

2013-05-28 13:55:54

INFORMACJA o wyjaśnieniu treści SIWZ


„Dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu. Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego w celu dokonywania rozliczeń w zakresie przedmiotowych wypłat.” więcej...

2013-05-27 15:01:18

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


„Dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu. Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego w celu dokonywania rozliczeń w zakresie przedmiotowych wypłat.” więcej...

2013-05-20 13:06:55

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


„Dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu. Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego w celu dokonywania rozliczeń w zakresie przedmiotowych wypłat.” więcej...

2013-03-01 12:38:07

Informacja


Dostawa tonerów do urządzeń drukujących więcej...

2013-02-26 13:31:02

Ogłoszenie o wyborze oferty


„Dostawa tonerów do urządzeń drukujących" więcej...

2013-02-15 14:03:56

Wyjaśnienie dot. przetargu


„Dostawę tonerów do urządzeń drukujących" więcej...

2013-02-13 13:37:23

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


„Dostawa tonerów do urządzeń drukujących” więcej...

2012-09-05 13:46:42

Ogłoszenie o wyniku przetargu


„Dostawa, zakup gazu płynnego propan oraz montaż i dzierżawę zbiorników na gaz” więcej...

2012-08-21 10:12:42

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Dostawa, zakup gazu płynnego propan oraz montaż i dzierżawa zbiorników na gaz” więcej...

2011-07-26 19:00:31

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego


„Kurs spawania metodą MIG i MAG”, „Przewóz materiałów niebezpiecznych wszystkich klas – kurs podstawowy + cysterny wg ADR” więcej...

2011-07-15 13:41:11

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację usługi szkoleń grupowych


„Kurs spawania metodą MIG i MAG” „Przewóz materiałów niebezpiecznych wszystkich klas – kurs podstawowy + cysterny wg ADR” więcej...

2011-03-16 14:34:51

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na organizację szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych w wyniku realizacji zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.


„Pracownik biurowy”,„Kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona”,„Operator wózka jezdniowego”,„Bukieciarstwo”,„Handlowiec”. więcej...

2011-03-07 13:24:16

Ogłoszenie o przetaru nieograniczonym na organizacje usługi szkoleń grupowych


„Pracownik biurowy”,„Kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona”,„Operator wózka jezdniowego”,„Bukieciarstwo”,„Handlowiec”. więcej...

2010-11-19 14:38:16

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego


Ogłoszenie na: dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń wspomagających; Elektroniczny System Prezentacji Treści Multimedialnych; oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT. więcej...

2010-11-10 14:47:35

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Ogłoszenie na: dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń wspomagających; Elektroniczny System Prezentacji Treści Multimedialnych; oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT. więcej...

2010-07-27 19:26:12

Ogłoszenie o wyniku przetaru nieograniczonym na organizacje usługi szkoleń grupowych


"Kwalifikacja wstępna przyśpieszona - przewóz rzeczy", "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona", "Magazynier", "Własna firma", "Kurs stylizacji paznokci". więcej...

2010-07-22 09:04:28

Zapytanie ofertowe


Badanie ewaluacyjne projektu „WARTO CHCIEĆ” więcej...

2010-07-12 12:43:57

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizacje usługi szkoleń grupowych


"Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – przewóz rzeczy”,„Kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona”, „Magazynier”, „Własna firma”, „Kurs stylizacji paznokci”. więcej...

2010-05-31 10:15:02

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na organizacje usługi szkoleń grupowych


„Kurs prawa jazdy kat. C+E + kurs przewozu rzeczy”, „Pracownik kadrowo – płacowy”, „Pracownik administracyjno – biurowy”. więcej...

2010-05-07 14:00:06

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizacje usługi szkoleń grupowych


„Kurs prawa jazdy kat. C+E + kurs przewozu rzeczy”, „Pracownik kadrowo – płacowy”, „Pracownik administracyjno – biurowy”. więcej...

2010-03-03 14:22:58

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na organizacje usługi szkoleń grupowych


„Kurs spawania metodą MAG i TIG", „Sprzedawca", „Operator koparko-ładowarki kl. III", „Kucharz malej gastronomii", „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III", „Kosmetyczka". więcej...

 
pomniejsz powiększ
Newsletter

Aby zapisać się do Newslettera, wpisz swój email poniżej: